Hranice a moc v sociální práci na obci

MPSV A2019/0170-SP/PC/PP/VP

DOBA TRVÁNÍ:
6 hodin
       

LEKTOŘI:

Profesionální vztah v sociální práci je příznačný specifickou formou moci, která představuje jedno z východisek spolupráce a změn v sociálním prostředí klienta, ale zároveň míra jejího uplatňování je citlivou hranicí, kterou musí významně určovat sám sociální pracovník, aby tak předcházel možnému konfliktu, ztrátě motivace a nedorozumění. Moc reálná je institucionálně přidělená úřadem, na kterém sociální pracovník vykonává svou činnost.

Seminář se zaměří na základní aspekty teoretického a praktického nastavení bezpečného prostředí a mechanismů moci v komunikaci klienta a sociálních pracovníků v rozmanitých situacích. Navázání kontaktu, vytvoření a udržení zdravého vztahu mezi klientem a sociálním pracovníkem patří mezi klíčové úkoly sociální práce. Zkušený sociální pracovník by se kontinuálně vzdělávat v dovednostech rozvoje vztahu s klientem, vědět kdy a jakým způsobem pomoci, ale také jak se vyhnout nebezpečí vyplývající ze vzájemné „závislosti“. Uvědomit si kdy a jak vztah opustit, předat ho jinému odborníkovi či spolupráci ukončit. V průběhu celého procesu sociální pracovník vytváří hranici mezi dvěma lidmi, odborníkem a klientem. Každý z účastníků pak může vnímat rozdělení kompetencí odlišně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *