Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I.

MŠMT: MSMT-614/2019-2-53

DOBA TRVÁNÍ:
8
       

LEKTOŘI:

PhDr. Andrej Drbohlav
Lektor, CEO

Všechny vypsané termíny vzdělávacího semináře naleznete ZDE

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s ranými projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte. Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)? Jaká je kauzalita a komorbidita raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivně s nimi výchovně ve školním prostředí.

Přehled témat výuky:
1. Rané projevy poruch biorytmu a neklidného chování. Rané neurobiologické deficity jako například RMD (Rhytmic movement disorder), projevy, klinické posouzení, přístup a terapie.
2. Poruchy vztahové vazby (attachment), reaktivita na odmítnutí, dopady nestálých vztahů a vazeb na případný rozvoj raných poruch emocí a chování. Behaviorální projevy ve školním prostředí.
3. Pozitivní a negativní dopady stresu, strachu, pochvaly, trestu, porozumění, konfliktu a prohry na rozvoj seberegulačních vlastností dítěte a formování odpovědi stresového managementu. Obranné mechanismy a salutogenní vlivy. Základní analýza osobnosti dítěte ve školním prostředí v kontextu stresové reaktivity v zátěžových situacích.
4. Sociální učení, bio-psycho-sociální deprivace, agresivní rodinné prostředí jako příčiny raných forem poruch chování.
5. Rané projevy a subtypy hyperkinetických poruch (ADHD-I; ADHD-H; ADHD-C).
6. Základní formy depistáže, klinického posouzení a terapie raných poruch.
7. Syndrom opozičního vzdoru – kauzalita a komorbidita.
8. Rané symptomy Intermitentní explozivní poruchy.
9. Úzkostná a depresivní reaktivita, poruchy vztahu se sourozenci.
10. Výchovné role, výchovné přístupy a jejich možné důsledky (hyperprotektivita, direktivní přístup, avoidantní přístup, hypertolerantní přístup, atp.).
11. Rané poruchy chování do věku 10 let, predelikvence, agresivní formy sociální interakce, první projevy socializovaných a nesocializovaných poruch chování, šikana v dětském věku (projevy a následky pro ranou viktimizaci a formování osobnosti agresora).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *