Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí II.

MŠMT MSMT-614/2019-2-53

DOBA TRVÁNÍ:
8 hodin
       

LEKTOŘI:

PhDr. Andrej Drbohlav
Lektor, CEO

Všechny vypsané termíny vzdělávacího semináře naleznete ZDE

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s popisem vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také formami náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let. Seznámení s institucionálním řešením resocializační péče, základními terapeutickými možnostmi a možnou progresi patologie. Seminář navazuje na první část (Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I.), která je podmínkou pro absolvování tohoto semináře a dále rozvíjí vývojovou trajektorii poruch chování v dětském věku a u mladistvých s propagací a přesahem v oblasti delikvence a zaměřením zejména na školní prostředí. Představuje institucionální řešení resocializační péče, základní terapeutické možnosti a možnou progresi patologie. Mezi klíčová témata patři široká skupina poruch chování, Intermitentní explozivní porucha a symptomy poruch osobnosti a charakteru. Seminář je dále rozšířen o velmi důležitou oblast sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých s konkrétním zaměřením na sociální výzvy a kyberprostor včetně popisu depistáže, prevence a nápravy. V neposlední řadě jsou představeny základní aspekty problematiky ozbrojeného střelce ve školním prostředí z pohledu možností a limitů včasné depistáže a připravenosti kolektivu na krizovou situaci.

Přehled témat výuky:

1. Poruchy chování v kontextu vývojové patologie, kauzalita a komorbidita se zaměřením na věkovou kategorii od 10 do 18 let. Individuální vs. sociální dynamika.
2. Poruchy chování ve školním prostředí – typologie agresora a oběti – depistáž a práce s konfliktem ve školním či volnočasovém prostředí. Poruchy chování v rodinném prostředí – příčiny, následky a způsoby nivelizace. Nové formy šikany – kyberšikana.
3. Vybrané sociálně-patologické jevy současnosti u dětí a mladistvých s konkrétním zaměřením na sociální výzvy a kyberprostor včetně popisu depistáže, prevence a nápravy.
4. Intermitentní explozivní porucha a symptomy poruch osobnosti a charakteru.
5. Úzkostné a depresivní poruchy – sebepoškozování – sebevražedné jednání.
6. Rané symptomy Intermitentní explozivní poruchy.
7. Úzkostná a depresivní reaktivita, poruchy vztahu se sourozenci.
8. Obranné mechanismy a salutogenní vlivy.
9. Základní aspekty problematiky ozbrojeného střelce ve školním prostředí. Vybrané postřehy k osobnosti a vývoji jedince krátce před činem s ohledem na možnou depistáž a nivelizaci krizové situace. Behaviorální aspekty individuální a sociální dynamiky během útoku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *