Vendula Navrátilová

Jmenuji se Vendula Navrátilová, momentálně dokončuji bakalářské studium speciální pedagogiky – Intervence na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je mi 22 let. Díky blízké zkušenosti s mentálním postižením v rodině jsem započala studium na Střední pedagogické škole v Litomyšli. Během studia jsem doučovala děti, poskytovala hlídání dětí a poslední rok a půl pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako administrativní výpomoc a asistent pedagoga. Za dob studia jsem díky praxím navštívila mnoho zařízení, a to mateřskou školu, základní školu, dětský domov, speciální školu, sociálně-terapeutickou dílnu a již zmíněné středisko výchovné péče. Zároveň již 6 let jezdím jako vedoucí na tábor s organizací o.s. Naše děti, kde tvořím program pro děti. Ve volném čase ráda čtu, trávím čas s kamarády, jedním s dětmi na outdoorovky a cestuji. Práci s dětmi vnímám jako vzájemné obohacování, které beru jako příležitost k rozvoji.

Bc. Klára Hálová, DiS.

Jmenuji se Klára Hálová a jsem studentkou magisterské speciální pedagogiky se specializací etopedie na Masarykově univerzitě v Brně, zároveň pracuji jako vychovatelka v dětském domově. Během bakalářského studia v oboru Výchovná práce ve speciálních zařízeních na Univerzitě Hradec Králové jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole. Svůj zájem o speciální pedagogiku jsem začala rozvíjet na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Ze střední školy s uměleckým zaměřením si odnáším vztah k výtvarnému tvoření, o který se dělím nejraději s dětmi. Kreativitu se snažím uplatňovat také při dalších z mých zálib, tím je vaření a pečení. Kreativní a rozmanitá, právě taková je z mého pohledu práce s dětmi, každý den je jiný, a to mě na tom baví nejvíc. Svůj volný čas trávím ráda též v přírodě, ať už pěšky či na kole.

Bc. Marek Mikš

Jmenuji se Marek, je mi 23 a právě dokončuji poslední rok magisterského oboru klinické psychologie a mentálního zdraví na Swansea University. Během studia jsem kromě jiného, získal základy krizové intervence a poradenství. V současnosti provádím výzkum na téma: jak videohry ovlivňují mladistvé s duševními poruchami a jak by šly využít ke zmírnění příznaků duševních poruch. Od září nastupuji jako školní psycholog na pražskou základní školu. Ve volném čase rád cestuji, čtu a hraju šachy nebo videohry.

 

 

 

Bc. Veronika Říhová

Jmenuji se Veronika Říhová a jsem studentkou magisterského studia speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově. V současné době pracuji jako učitelka v mateřské škole. Během roku pomáhám na školách v přírodě a adaptačních pobytech pořádaných základní školou. Několik let také jezdím na letní tábor jako vedoucí. Mezi mé záliby patří četba a umění. Sama se věnuji fotografování. Dále mě těší cestování, dobrá filtrovaná káva, kruhové tréninky a jóga.

 

Pavlína Balonová

Jmenuji se Pavlína Balonová a studuji psychologii na Ostravské univerzitě, nyní dokončuji druhý ročník bakalářského studia. Jsem přátelský člověk otevřený novým věcem. Naplňuje mě poznávat nová místa, kultury a pomáhat druhým – převážně formou rozvíjení jejich schopností. Ve svém volném čase tvořím, maluji, kreslím a občas si zabrnkám na kytaru. Ve chvílích odpočinku pomalu vytvářím knížku pro děti, kterou si rovnou ilustruji. Celoročně se zapojuji jako dobrovolník v práci s dětmi. Od roku 2020 docházím do dětských domovů, kde jsem v současnosti spíše jako dobrovolník v záloze. Mým vůbec největším výstupem z komfortní zóny, bylo téměř tří měsíční dobrovolničení v Keni. Pracovala jsem s dětmi v sirotčinci a na základní škole, kde jsem učila první stupeň. Nyní vedu projekt Bylo nebylo ve spolupráci s projektem Celé Česko čte dětem. Projekt realizuji v mateřských školách a od září opět i v nemocnicích. Bylo nebylo je zaměřeno na čtení dětem, zvýšení zájmu o knížky, rozvoj fantazie a rozšíření slovní zásoby.

Bc. Nikola Buchtelová

Jmenuji se Nikola Buchtelová a studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika. Na střední škole jsem docházela do klubu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a účastnila se volnočasových akcí a soutěží pro děti. Dnes doučuji žáky základních škol a učím předmět speciálně pedagogické péče. Dále jsem ve vedení dobrovolnické skupiny studentů, kteří pořádají a organizují nejen přednášky pro studenty i veřejnost na témata ze světa speciální pedagogiky, ale i benefiční akce nebo pasování prváků. Také spolupracuji na vývoji projektu TETRECOM, který je realizovaný pod Univerzitou Palackého v Olomouci. Vyvíjený software umožní objektivně rozpoznat znalost písmen a čísel u začínajících čtenářů. Ve volném čase ráda sportuji a hraju na klavír a flétnu.

Mgr. Dagmar Hájková

Jmenuji se Dagmar Hájková a je mi 26 let. Jsem psycholog, lektor, krizový intervent, kouč, budoucí psychoterapeut KBT a doktorand. Třetím rokem pracuji v Centru prevence v Brně, kde jsem začínala jako lektorka všeobecné primární prevence a nyní jsem vedoucí projektu Primární prevence duševních poruch v období rané adolescence pro žáky 7. a 8. tříd. Druhým rokem studuji doktorské studium Sociální a spirituální determinanty zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve svém volném čase ráda cestuju, čtu (od beletrie až po vědecké knihy), putuju (Santiago de Compostela). Mými dalšími koníčky je tanec, hudba, psaní a vaření.

Hanka Višvaderová

Jmenuji se Hanka Višvaderová a právě dokončuji druhý ročník bakalářského studia psychologie v Ostravě. Mezi mé zájmy patří téměř jakákoliv sportovní aktivita skupinového i individuálního charakteru. Ve volném čase ráda kreslím či maluji a nedovedu si život představit bez hudby, zpěvu, kytary či hry na klavír. Při práci s dětmi si zakládám na individuálnímu přístupu a komunikaci, která je dle mého názoru středobodem k tomu abychom si tábor všichni užili a cítili se bezpečně. Pravidelně jezdím na tábory s dětmi s poruchou autistického spektra, podílím se na výjezdových akcí Poradenského centra rané péče. Mojí největší inspirací a motivací k práci s dětmi je stáž u skvělé školní psycholožky, kde sbírám mnoho podnětů k tomu, jak pracovat s různými skupinami dětí s ohledem na jejich specifické potřeby.  Těším se na vše, co spolu s dětmi a dalšími instruktory prožijeme!

Bc. Ondřej Ling

Mé jméno je Ondřej Ling a nyní studuji magisterský obor Etopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. S dětmi pracuji již od roku 2016, kdy jsem začal trénovat lední hokej a stal se instruktorem adaptačních kurzů, animačních programů, výletů a zážitkových akcí pro školy. Pracoval jsem a stále pracuji v organizacích, které tyto akce pořádají – Hájenka Břeclav, IQ ROMA Servis a v Atmosféra z.s., kde jsem prošel kurzy instruktora a šéf instruktora zážitkové pedagogiky. Od roku 2017 pracuji v neziskové organizaci Podané ruce o.p.s. v Centru prevence v Brně, kde se zaměřuji na všeobecnou a selektivní primární prevenci rizikového chování pro základní a střední školy, ale i pro jiné instituce jako jsou dětské domovy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy apod.  Mimo práci rád hraji všechny různé druhy sportů od plavání až po squash. Ve volném času taky rád tvořím výrobky ze dřeva a vařím.

Tadeáš Curylo

Jmenuji se Tadeáš Curylo a jsem studentem  oboru Psychologie. Práce s dětmi a mládeží představuje důležitou část mého volnočasového i pracovního života. Jsem nejstarší z pěti sourozenců a mám tedy k této oblasti přirozený vztah. Již několik let se aktivně podílím na organizování týdenních táborových akcí či víkendových pobytů pro děti v mladším školním věku – například na chlapeckém táboře Pamplona. Pracuji také jako vedoucí na příměstských táborech v Ostravě pod záštitou organizace Rozjeď se.

Ve svém volném čase rád sportuji. Preferuji kolektivní hry, kde mou nejoblíbenější je fotbal, který jsem několik let i aktivně hrával, ale zároveň je mi blízký běh či bouldering. K mému životu neodmyslitelně patří také hudba. Hraju na cajón a kytaru, kterou mimo jiné soukromě vyučuji. Rád si skládám své vlastní písně a píšu texty a jsem členem několika hudebních uskupení.

Sára Urbančíková

Jmenuji se Sára Urbančíková, je mi 21 let a pocházím z malé vesničky na severu moravy.  Současně však žiji v Ostravě a studuji první ročník bakalářského oboru Psychologie na Ostravské univerzitě. Mým životním koníčkem je umění a vše spojené s ním – malba, kresba, fotografie. Kromě toho mám ráda přírodu, čtení, vaření a cestování. Od roku 2018 jsem dobrovolníkem v neziskové organizaci ADRA, kde se mimo jiné věnuji   právě dětem. V rámci Studentského dobrovolnického klubu navštěvuji mnoho různých dětských domovů, vč. jednoho, který poskytuje péči o děti se závažnými poruchami chování či duševní poruchou vyžadující výchovně léčebnou péči. Zároveň jsem členkou klubu pro děti s PAS a pomáhám pro ně tvořit volnočasové výtvarné kroužky. Také jsem součástí organizace každoročních táborů. Věnuji se dětem i mimo organizaci ADRA a to specificky hlídáním ratolestí ve věku od 7 do 9 let.

Karolína Hedlová

Jmenuji se Karolína Hedlová, je mi 21 let a studuji v Praze druhým rokem obory psychologie a andragogika a personální řízení. Od tohoto roku se věnuji telefonické krizové intervenci a chatové krizové intervenci. V této oblasti mám za sebou několik akreditovaných kurzů. Ve svém studiu se nejvíce zajímám o problematiku traumatu a práce s ním.  S dětmi jsem začala pracovat v roce 2017, kdy jsem doučovala češtinu jako druhý jazyk. Následně jsem pomáhala s organizováním pravidelného klubu pro děti s OMJ a s víkendovými pobyty. Mimo to jezdím několik let jako vedoucí na různé pobytové tábory a také jsem pracovala jako vedoucí na příměstských táborech v Praze.  Ráda cestuju, čtu, zajímám se o umění a architekturu, chodím na výstavy, do kina nebo do divadla a mám ráda jógu a dlouhé procházky a výlety.

Eliška Trčková

Jmenuji se Eliška Trčková, je mi 22 let a pocházím z malé moravské vesničky. Aktuálně mě ale nejčastěji zastihnete v Olomouci, kde studuji třetím rokem obor Logopedie. Ve svém volném čase ráda vyrážím do přírody, nejraději do kopců a hor, ať už pěšky, nebo na kole. Ráda si také přečtu zajímavou knížku, zahraji si na klarinet, na kytaru, nebo si jdu zaběhat. Na dětské letní tábory jsem jezdila odmalička, a když jsem odrostla z role účastníka, začala jsem tábory připravovat a jezdit na ně jako vedoucí. V rámci dobrovolnictví doučuji děti na prvním stupni ZŠ, pracovala jsem s dětmi s poruchou autistického spektra a spoluorganizovala jsem víkendové pobyty pro děti v náhradní rodinné péči.

Bc. Barbora Kryštofová

Jmenuji se Barbora Kryštofová, už čtvrtým rokem studuji psychologii v Olomouci a vedle toho dokončuji i studium tzv. pedagogického minima. Pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví působím jako datová specialistka v projektu “NA ROVINU”. Jeho cílem je totiž to, aby bylo ve společnosti na duševní i fyzické zdraví nahlíženo se stejnou váhou. Pořádám také besedy se studentským spolkem Psychobraní, se kterým se snažíme strhávat ony nálepky o duševním zdraví. Dáváme tak prostor sdílet svůj životní příběh těm, kteří mají s duševním onemocněním vlastní zkušenost. Nově se začínám věnovat i preventivním a osobnostně rozvojovým programům pro děti a studenty ZŠ a SŠ ve Sdružení D. Jsem absolventkou kurzu komplexní krizové intervence, takže bych měla zvládnout zažehnat téměř jakoukoliv krizi. Zkušenost s individuální prací s dětmi mám díky studijním stážím a dobrovolnictví v kroměřížském Spektru preventivních programů. Vyžívám se  v krasopísmu, ráda obdivuji krásy přírody, nacházím klid v jogínských ásanách, zkoumám tady a teď při praxi mindfulness a přijímám výzvy v překonávání sebe sama při plavání nebo jízdě na kole. Už teď se těším na to, co nám společný týden v jižních Čechách přinese!

Jan Appeltauer

Mé jméno je Jan Appeltauer. Je mi 20 let a momentálně jsem studentem bakalářského oboru Psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Velmi často se podílím na organizování zájmových aktivit pro děti a mládež na různých festivalech a tematických akcí s přespáním. Dále pracuji s postiženými dětmi a mladými dospělými v rámci dobrovolnické činnosti v Sociálně aktivizační službě Brána. V mém životě hraje velkou roli sport, obzvláště posilování a bojové uměním. Dále rád vařím, čtu a hraji šachy.

Anna Pražáková

Jmenuji se Anna Pražáková a mám za sebou první ročník oboru Speciální pedagogika na Masarykově Univerzitě v Brně. Již při studiu na Střední zdravotnické škole jsem se začala zajímat o komplexní pohled na člověka, téma psychosomatika jsem si zvolila i pro svou maturitní práci. Vnímám, že celostní pohled je důležité využívat i při práci s dětmi a jejich rodinou, v budoucnu by mě lákala práce rodinné terapeutky. V průběhu studia na střední škole jsem jako dobrovolník docházela na oddělení následné péče ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, absolvovala stáž v Pedagogicko – psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru. Ve volném čase ráda hlídám děti v rodinách a ve Fakultním dětském centrum inspirovaném Montessori pedagogikou. Dětský pohled na svět mi přijde velmi inspirativní a obohacující. Volný čas ráda trávím v přírodě, kavárnách, s rodinou, přáteli nebo zajímavou knihou.