V těchto dnech je nejen důležité myslet na své fyzické zdraví, dodržovat hygienu, nosit roušky a být ohleduplný k ostatním, ale také myslet na své duševní zdraví. 😷 Jsme v době, kterou doprovází strach, úzkost, nejistota a ještě k tomu pro mnoho lidí izolace od sociálního kontaktu.👤

Je naprosto v pořádku si říct o pomoc a nebýt na to sám.🆗 Proto přikládáme přehled dostupné telefonické nebo online pomoci, kam se můžete obrátit. 👇

➡️V současné době se na nás hrne každý den velké množství zpráv, nevídáme se se svými blízkými, nemůžeme se venku pohybovat jak jsme zvyklí a musíme omezovat své obvyklé aktivity a koníčky. 😒

Níže jsme proto sepsali několik tipů, jak nejlépe současnou situaci zvládnout 👇