Semináře

s akreditací na objednávku

Agresivní jedinec I.

MPSV A2019/0158-SP/PC/PP/VP

Agresivní jedinec II.

MPSV A2019/0159-SP/PC/PP/VP

Komunikace v psychicky náročných situacích II.

Akreditace MPSV (A2019/1214-SP/PC/PP/VP)

Poruchy chování I.

MPSV A2019/0161-SP/PC/PP/VP

Poruchy chování II.

MPSV A2019/0163-SP/PC/PP/VP

Poruchy chování III.

akreditace MPSV A2021/0409-SP/PC/PP/VP

Poruchy osobnosti I.

MPSV (A2019/0166-SP/PC/PP/VP)

Poruchy osobnosti II.

MPSV (A2019/0168-SP/PC/PP/VP)

Psychologické základy komunikace s dětmi

akreditace MPSV - A2021/0851-SP/PC

 INTERNÍ LEKTOŘI

PhDr. Otakar Chaloupka

Lektor

psycholog, kouč, terapeut

Mgr. Tereza Bydžovská

psycholog, krizový intervent

Mgr. Michal Klapal

Lektor

speciální pedagog, terapeut

PhDr. Drahomíra Pavlíková

Lektor

sociální pracovnice

PhDr. Andrej Drbohlav DBA

Lektor, CEO

etoped, kouč, terapeut

EXTERNÍ  LEKTOŘI

Mgr. Veronika Švehlová Bullová

Přednášející

manažerka prevence kriminality, lektorka a vedoucí projektu "Ozbrojený útočník ve škole"

SPOLUPRACUJEME