DOPORUČENÁ LITERATURA Z OBLASTI KRIZOVÉ INTERVENCE

 • Krizová intervence (D. Vodáčková a kol., 2002, 2007, Portál, Praha)
 • Krizová intervence pro praxi (N. Špaténková a kol., 2004, Grada Publishing, Praha)
 • Telefonická krizová intervence – Linka důvěry (D. Knoppová a kolektiv, 1996, Remedium Praha)
 • Krize všedního dne (Z. Eis, 1994, Grada Publishing)
 • Krize a tvořivý přístup k ní (V. Kastová, 2000, Portál Praha)
 • Základy klinické psychologie (B. Baštecká, P. Goldmann, 2001, Portál Praha)
 • Terénní krizová práce (B. Baštecká, 2005, Grada)
 • Jak zvládat stres (Ch. Cungi, 2001 Portál Praha)
 • Děti, rodiče a drogy (M. Hajný, 2001, Grada Publishing, Praha)
 • O smrti a umírání (E. Kubler-Rossová, 1993, Arica, Trutnov)
 • Jak se vyrovnat s následky traumatu (M.K: Porterfieldová, 1998, Nakl. LN, Praha)
 • Když vás trápí někdo blízký (P. Šmolka, J. Mach, 1999, Portál, Praha)
 • Sebevražda a literatura (J. Viewegh, 1996, Nakl. T. Janečka, Brno)
 • Stop traumatickým vzpomínkám (J. Praško a kol., 2003, Portál)
 • Drž tátu za ruku – krizová psychoterapie malého dítěte ( E. Cleveová, 2004, Lidové noviny)
 • První pomoc pro každého (J.Stelzer, L.Chytilová, 2007 Grada)