Agresivní jedinec I.

MPSV A2019/0158-SP/PC/PP/VP

Agresivní jedinec II.

MPSV A2019/0159-SP/PC/PP/VP

Hranice a moc v sociální práci na obci

MPSV A2019/0170-SP/PC/PP/VP

Komunikace v psychicky náročných situacích I.

MPSV (A2019/1213-SP/PC/PP/VP)

Komunikace v psychicky náročných situacích II.

Akreditace MPSV (A2019/1214-SP/PC/PP/VP)

Metody zvládání stresu a práce s energií

MPSV (A2019/0172-SP/PC/PP/VP)

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I.

MŠMT: MSMT-614/2019-2-53

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí II.

MŠMT MSMT-614/2019-2-53

Poruchy chování I.

MPSV A2019/0161-SP/PC/PP/VP

Poruchy chování II.

MPSV A2019/0163-SP/PC/PP/VP

Poruchy chování III.

Účastníci semináře se seznámí s rozborem čtyř kazuistik dětí s poruchami chování a převažující dynamikou od vzteku přes vzdor, manipulativní tendence, narušené vztahové vzorce a agresivní projevy násilí vůči okolí nebo sobě. Pozornost ve výkladu bude věnována popisu základních projevů těchto nezvládnutých, potlačených, úzkostných, reaktivních a vznětlivých fenoménů v prožívání a chování dětí a mladistvých. […]

Poruchy osobnosti I.

MPSV (A2019/0166-SP/PC/PP/VP)

Poruchy osobnosti II.

MPSV (A2019/0168-SP/PC/PP/VP)

Práce a komunikace s oběťmi domácího násilí

Akreditace MPSV

Vedení rozhovoru s dětmi pro pedagogické pracovníky

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních, kteří v rámci výkonu svého povolání vedou profesionální „pomáhající“ rozhovory s dětmi. Účastníci se na kurzu seznámí se specifiky (jazyk, struktura, intence, apod.) vedení rozhovoru s dítětem s ohledem na věkově vývojové souvislosti.  Pozornost bude věnována především otázce podmínek komunikace s dětmi a (nejen) jejich emočnímu prožívání. V praktické části půjde […]

Žák s problémovým chováním z pohledu speciálního pedagoga

MŠMT MSMT- 8015/2019-3-291