Agresivní jedinec I.

MPSV A2019/0158-SP/PC/PP/VP

Agresivní jedinec II.

MPSV A2019/0159-SP/PC/PP/VP

Hranice a moc v sociální práci na obci

MPSV A2019/0170-SP/PC/PP/VP

Komunikace v psychicky náročných situacích I.

MPSV (A2019/1213-SP/PC/PP/VP)

Komunikace v psychicky náročných situacích II.

Akreditace MPSV (A2019/1214-SP/PC/PP/VP)

Metody zvládání stresu a práce s energií

MPSV (A2019/0172-SP/PC/PP/VP)

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I.

MŠMT: MSMT-614/2019-2-53

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí II.

MŠMT MSMT-614/2019-2-53

Poruchy chování I.

MPSV A2019/0161-SP/PC/PP/VP

Poruchy chování II.

MPSV A2019/0163-SP/PC/PP/VP

Poruchy osobnosti I.

MPSV (A2019/0166-SP/PC/PP/VP)

Poruchy osobnosti II.

MPSV (A2019/0168-SP/PC/PP/VP)

Práce a komunikace s oběťmi domácího násilí

Akreditace MPSV

Žák s problémovým chováním z pohledu speciálního pedagoga

MŠMT MSMT- 8015/2019-3-291