Hlavním cílem IBSARO – Institutu behaviorálních studií je vytvoření vzdělávací multioborové platformy odborných – teoretických a praktických pohledů na rozmanité odstíny lidské duše, vývoj osobnosti, emoční procesy a zejména pak chování. Snažíme se inovativní formou akreditovaných seminářů, vzdělávacích akcí pro veřejnost a odborných konferencí představovat vybraná témata behaviorální patologie, etopedie, psychologie a dalších oborů. To vše s jasným záměrem hledat východiska pro zlepšení spolupráce, depistáže, prevence, edukace, resocializace a terapie skrze sdílení zkušeností. Právě proto pro naše vzdělávací aktivity hledáme fundované odborníky a lektory, kteří dovedou své poznatky a postřehy srozumitelně a věcně sdělit svým posluchačům.

Dále se IBSARO věnuje také rozvoji dalších aktivit v oblasti výzkumu, odborné a populárně naučné publikační činnosti, přivádění nových diagnostických a prognostických metod do praxe a další podpoře vzájemné spolupráce napříč širokým spektrem pomáhajících profesí. Velmi si vážíme důvěry a skutečnosti, že naše vzdělávací akce navštívilo již více než 50.000 posluchačů v České i Slovenské republice. Je to pro nás další výzvou a závazkem.

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA
Etoped / Psychoterapeut / CEO

Mgr. Tereza Bydžovská
Psycholog / CBO

PhDr. Andrej Drbohlav
Etoped / Terapeut / Ředitel IBSARO

Mgr. Tereza Bydžovská
Psycholog / Management vzdělávání IBSARO