Rádi bychom Vám představili naši spřátelenou organizaci, která se věnujeme dětem a jejich psychickým obtížím.

IBSTERA je sdružením pro rozvoj a realizaci spolupráce odborníků v pomáhajících profesích na pomezí psychologické, etopedické, speciálně pedagogické a psychoterapeutické podpory dětí, mladistvých a dospělých prostřednictvím cílených krátkodobých a dlouhodobých programů, vzdělávacích akcí, výzkumu a publikační činnosti. Cílem je na jedné straně koordinovat, sdružovat a rozvíjet širší více oborovou spolupráci, vzdělávání a koordinaci odborníků v péči o duševní zdraví a na druhé straně přímo realizovat aktivity pro klienty s duševními obtížemi či traumatickým a disharmonickým vývojem.

Mezihlavní činnosti patří základní a aplikovaný výzkum, publikační, vzdělávací a prezentační činnost, konzultační a terapeutická podpora klientů s duševními obtížemi, příprava a realizace krátkodobých a dlouhodobých pobytových terapeutických setkání a dětských táborů, realizace vzdělávacích aktivit v rozšíření odborných kompetencí, realizace akreditovaného vzdělávání a konferencí tuzemských i zahraničních odborníků, rozvoj psychologického a etopedického poznání, sdružování odborníků v pomáhajících profesích, organizace kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.