V TUTO CHVÍLI PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY.

Konečná cena pro kompletní výcvik pro rok 2024 je 33 000 Kč, studenti denního studia mohou uplatit slevu ve výši 2 000 Kč (nutno dodat potvrzení o studiu, nelze kombinovat s fakturačí na IČO/firmu).

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem – např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Pro koho je kurz určen:
Studentům, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím (kurátoři, psychologové, lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Vstupní požadavky:

1) vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)

2) minimální věk 20 let (v době začátku kurzu)

Další informace
Maximální počet účastníků: 24

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 21

Časové schéma kurzu: Kurz se skládá z 6 víkendových setkání (pátek-neděle) a probíhá v rozpětí zhruba 7 měsíců.

Účast na prvním setkání je povinná, pečlivě proto zvažte termíny, zejména prvního setkání.

Místo konání: Laxus z.ú., Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

Termíny pro rok 2024:

  • 1. setkání – 1.-3.3.2024
  • 2. setkání – 5.-7.4.2024
  • 3. setkání – 10.-12.5.2024
  • 4. setkání – 31.-2.6.2024
  • 5. setkání – 6.-8.9.2024
  • 6. setkání – 27.-29.9.2024

Časový harmonogram víkendu:

Pátek: 16.00 – 20.00
Sobota 8.30-19.00
Neděle 8.30 – 15.30

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

V případě zájmu o nezávazné přihlášení do kurzu krizové intervence vyplňte prosím formulář níže.

Důležité informace:

Zájem o výcvik krizové intervence nás velmi těší, bohužel je potenciálních účastníků více než volných míst, proto je nutné účastníky vybrat a není možné uspokojit všechny, kdo přihlášku poslali.
Abychom udrželi kvalitu našeho vzdělávání a zajistili správnou dynamiku a atmosféru ve skupině, rozhodli jsme se skupiny účastníků skládat tak, aby byly vyvážené jak genderově, tak profesně i věkově. O složení rozhodují pracovníci IBSARO, včetně lektorů.