BĚH JE PLNĚ OBSAZEN.

Konečná cena pro kompletní výcvik pro rok 2023 z důvodu navyšování energií 29 000 Kč, studenti denního studia mohou uplatit slevu ve výši 2 000 Kč (nutno dodat potvrzení o studiu).

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem – např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Pro koho je kurz určen:
Studentům, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím (kurátoři, psychologové, lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Vstupní požadavky:

1) vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)

2) minimální věk 20 let (v době začátku kurzu)

Další informace
Maximální počet účastníků: 24

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 21

Časové schéma kurzu: Kurz se skládá z 6 víkendových setkání (pátek-neděle) a probíhá v rozpětí zhruba 7 měsíců.

Termíny pro rok 2023

I.běh

 • 1. setkání – 15.-17.9.2023
 • 2. setkání – 6.-8.10.2023
 • 3. setkání – 27.-29.10.2023
 • 4. setkání – 24.-26.11.2023
 • 5. setkání – 8.10.12.2023
 • 6. setkání – 26.-28.1.2024

II.běh

 • 1. setkání – 22.-24.9.2023
 • 2. setkání – 13.-15.10.2023
 • 3. setkání – 3.-5.11.2023
 • 4. setkání – 1.-3.12.2023
 • 5. setkání – 12.-14.1.2024
 • 6. setkání – 2.-4.2.2024

Účast na prvním setkání je povinná, pečlivě proto zvažte termíny, zejména prvního setkání.

Místo konání: Laxus z.ú., Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

Časový harmonogram víkendu:

Pátek: 16.00 – 20.00
Sobota 8.30-19.00
Neděle 8.30 – 15.30

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

V případě zájmu o nezávazné přihlášení do kurzu krizové intervence vyplňte prosím formulář níže.

Důležité informace:

Zájem o výcvik krizové intervence nás velmi těší, bohužel je potenciálních účastníků více než volných míst, proto je nutné účastníky vybrat a není možné uspokojit všechny, kdo přihlášku poslali.
Abychom udrželi kvalitu našeho vzdělávání a zajistili správnou dynamiku a atmosféru ve skupině, rozhodli jsme se skupiny účastníků skládat tak, aby byly vyvážené jak genderově, tak profesně i věkově. O složení rozhodují pracovníci IBSARO, včetně lektorů.