Přihlašování pro podzimní běh 2022 zahájeno!

Konečná cena komletního výcviku je 28 000 Kč, studenti denního studia mohou uplatit slevu ve výši 3 000 Kč (nutno dodat potvrzení o studiu).

Do 31.7.2022 je třeba uhradit polovinu kurzovného, tedy 14 000 Kč, zbytek bude doplácen do 31.8.2022. 

Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH (na základě § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a nezahrnuje další náklady účastníků vynaložené v souvislosti s kurzem – např. cestovní náklady, náklady na stravování apod.

Pro koho je kurz určen:
Studentům, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším pomáhajícím profesím (kurátoři, psychologové, lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, speciální pedagogové, duchovní apod.), kteří naplní vstupní požadavky kurzu.

Vstupní požadavky:

1)vzdělání: min. SŠ s maturitou, výjimečně střední odborné vzdělání bez maturity s tříletou praxí v sociální oblasti (doložit potvrzením nebo doporučením zaměstnavatele)

2)minimální věk 20 let (v době začátku kurzu)

Další informace

Maximální počet účastníků: 24

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 14

Časové schéma kurzu: Kurz se skládá z 6 víkendových setkání (pátek-neděle) a probíhá v rozpětí zhruba 7 měsíců.

Termíny

  • 30.9-2.10.2022
  • 21.-23.10.2022
  • 4.-6.11.2022
  • 2.-4.12.2022
  • 3.-5.2.2023
  • 24.-26.2.2023

Místo konání: Laxus z.ú., Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Přihláška - KI v Hradci Králové
Jedná se o nezávaznou přihlášku na kompletní výcvik v krizové intervenci v Hradci Králové - běh podzim 2022