Cena
200.00
Vyprodáno

Od

7. 3. 2022

Do

7. 3. 2022

Adresa

Zoom   Ukázat mapu

Nestihli jste online přednášku “Forenzní genealogie a neobjasněné zločiny”, která se konala 27.2.2022 a přesto byste ji chtěli zhlédnout? Nabízíme zakoupení záznamu přednášky, které bude ke zhlédnutí až do 7.3.2022. Odkaz Vám přijde ihned po zaplacení.

V případě té nejzávažnější trestné činnosti se bohužel setkáváme i s případy, kdy se nepodařilo dopátrat pachatele, a tudíž došlo k jejich odložení. Těmto případům se často věnují specializované útvary v řadách velmi zkušených kriminalistů a i po mnoha letech se snaží o jejich objasnění.

Ještě nedávno se však museli pro případný zlom ve vyšetřování spoléhat zpravidla na dosud neobjevené důkazní prostředky nebo doufat, že stanovený profil DNA potenciálního pachatele ze zajištěných stop, který doposud nevykazoval shodu s profily v národních databázích, svého „dvojníka“ nalezne s přibývajícími záznamy nově obviněných pachatelů.

Spojení metod genetické genealogie a forenzních analýz (především metod forenzní genetiky) však přineslo významný zlom a velmi cenné nástroje a postupy ve vyšetřování těchto případů, a v současnosti je tak možné vypátrat pachatele i po desítkách let, aniž bychom měli k dispozici jeho vlastní srovnávací vzorek.

Jak je to možné? Nejen tuto otázku vám může objasnit právě forenzní genealogie.

Přednášející: Ing. Andrea Tomanová

O přednášející:

Od roku 2021 působí v Kriminalistickém ústavu Policie ČR jako forenzní genetik, v současnosti je v přípravné fázi před získáním osvědčení ke znalecké činnosti v oboru kriminalistika, odvětví genetika. Počátek spolupráce s Kriminalistickým
ústavem však sahá 4 roky zpět, kdy pod vedením kolegy zpracovávala diplomovou práci týkající se výzkumu příbuznosti paternálních linií v české populaci, dále se podílela na tvorbě databáze a analyzovala data pro stále probíhající projekt “Genetika a příjmení”.

Během bakalářského studia oboru zdravotní laborant po 4 roky působila v soukromé klinické laboratoři jako zdravotní laborant, nejdříve v oboru hematologie a imunohematologie, později v oboru molekulární biologie.

V průběhu magisterského studia se rozhodla přejít do veřejného sektoru, a to konkrétně pod křídla I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde  měla možnost působit nejen jako zdravotní, ale zároveň jako výzkumný laborant v Laboratoři endokrinologie a metabolismu na III. interní klinice VFN, která se v rámci své výzkumné činnosti zabývala především studií insulinomu.

Aktuálně se kromě soustavné znalecké přípravy a výpomoci v probíhajících výzkumných projektech věnuje také snaze o osvětu v odvětví klinických analýz, a samozřejmě v oboru forenzní genetiky, a to formou kratších edukativních příspěvků na sociálních sítích jako „forenzní baba“.

Organizační záležitosti k přednášce:

  • přednáška bude probíhat online, skrz platformu Zoom
  • začátek přednášky bude v 18.00, předpokládaný konec okolo 19.30
Vyprodano

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *