Cena
270.00
Vyprodáno

Od

24. 1. 2022 - 18:00

Do

24. 1. 2022 - 20:00

Přednáška se bude týkat prožitků, které provázejí a následují akt, kdy voják zabije nepřítele. Tento fenomén dosud nebyl v odborné literatuře uceleně a explicitně popsán. Přednáška bude vycházet z více než desetiletého studia této problematiky prováděných s americkými veterány zejména z vietnamské války a chorvatskými veterány z války o nezávislost doplněné o zkušenosti českých vojáků působících v zahraničních misích v Iráku a Afghánistánu. Cílem přednášky je poukázat na následující:

  1. Prožitky jsou klíčový zdroj motivace každého z nás, a proto je nutné chápat pocity, jež zabití provázejí, neboť mají zásadní vliv na rozvoj patologické destruktivity.
  2. Zlomová zkušenost spojená se zabitím má zásadní vliv na život každého, kdo ji prožil
  3. Váleční veteráni tvoří signifikantní část populace naší země, a proto je nutné poukázat na vliv zabití a prožitků s tím spojených na poválečný stav veteránů, problémy, které mají se svým opětovným začleněním do civilní society, a navrhnout přístupy, které by měla civilní – odborná i laická – veřejnost k této cílové skupině použít.

Přednášející – PhDr. ThMgr. Daniel Štrobl

Vystudoval psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě University Karlovy v Praze a jednooborovou psychologii na katedře psychologie FF University Palackého v Olomouci. V letech 1996–1999 pracoval v Psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích.

V letech 2000–2015 působil v rezortu Ministerstva obrany jako vojenský psycholog a vědecký pracovník. Pracoval v Centru pro výzkum stresu, v Centru sociálních studií náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, byl příslušníkem 152. záchranného praporu Kutná Hora a expertním pracovníkem Sekce personální Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR.

Zaměřil se na problematiku přípravy příslušníků mírových misí a rozvíjel formální i praktický systém psychologické přípravy na bojové nasazení. Zabýval se též výběrem personálu a vyššího vojenského managementu, chováním lidí v zátěžových situacích, prevenci i léčbě PTSD u válečných veteránů a obětí hromadných neštěstí, krizové intervenci, krizovému managementu a rozhodovacím procesům při nadměrnému vystavení stresu a fyzické či psychické zátěži.[3] V rámci své práce absolvoval řadu krátkodobých, či střednědobých misí do oblastí působnosti českých vojáků v zahraničí, zejména do Kosova, Bosny a Hercegoviny, Iráku a Afghánistánu. Výsledky své práce opakovaně prezentoval a prezentuje na řadě domácích i mezinárodních vědeckých sympoziích.

V roce 2006 dokončil sebezkušenostní část výcviku v psychoanalytické psychoterapii u Jiřího Kocourka v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy. Od roku 2008 je soukromým psychologem a psychoanalytickým psychoterautem s privátní terapeutickou praxí. Je též supervizor pracovních týmů, pedagog, lektor profesního vzdělávání a kouč.

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_%C5%A0trobl)

Organizační záležitosti k přednášce:

  • přednáška bude probíhat online, skrz platformu Zoom
  • začátek přednášky bude v 18.00, předpokládaný konec okolo 20.00
Vyprodano

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *