Bc. Alice Jedličková

Bc. Alice Jedličková

terapeut

Psychoterapii vnímám jako cestu hlubšího sebepoznání a porozumění sobě samému, vlastním emocím, potřebám. V rámci terapie se pravděpodobně setkáme s Vaším trápením, se kterým přicházíte. Společně můžeme prozkoumávat Vaši jedinečnou životní cestu. Podíváme se na možnosti a příležitosti, jaké Vám život přináší a zároveň se ohlédneme i za Vaším minulým putováním. Snažím se podporovat přirozenou schopnost růstu každého člověka.

Vystudovala bakalářský obor Psychosociální studia na Husitské teologické fakultě, Univerzity Karlovy.

Od roku 2013 pracuje v neziskovém sektoru. V neurorehabilitačním centru nabízí poradenství a dlouhodobou podporu dospělým lidem se zdravotním handicapem.
Má zkušenosti s prací v odborné poradně, kde poskytuje informace ohledně dostupnosti zdravotní a sociální péče lidem se získaným poraněním mozku na území ČR. V minulosti pracovala v sociálně vyloučených lokalitách s lidmi, kteří se potýkají se závislostmi a rozličnými sociálními problémy.
V současné době nabízí individuální terapii pečujícím osobám a službu case management lidem se zdravotním handicapem. V soukromé praxi pracuje s lidmi s rozličnými obtížemi a nabízí podporu v nelehkých životních situacích.

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, bakalářský obor Psychosociální studia v kombinaci s husitskou teologií

Další odborné vzdělání:

  • Institut INSTEP – komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik (předpokládané ukončení v roce 2022)
  • Absolvované krátkodobé kurzy, workshopy a semináře: Základy krizové intervence, Smrt jako zrcadlo života, Psychosomatika, Základy facilitace, Psychiatrické minimum, a další.