Terapeut

Mgr. Andrea Bílková

lektor, teraupeut, frekventant psychoterapeutického výcviku

Mgr. Karolína Peruth

psycholog, terapeut, krizový intervent

PhDr. Tereza Aulichová

lektor krizové intervence, psycholog, terapeut

Mgr. Markéta Manová, DiS.

Rodinná, párová a individuální terapeutka

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA

etoped, psychoterapeut