Martina Melíšková

Martina Melíšková

krizový intervent, lektor

Martina je krizová interventka s desetiletou zkušeností z Bílého kruhu bezpečí, kde se specializuje na psychologickou pomoc obětem domácího násilí a trestných činů. Absolvovala systematický výcvik v transakční analýze, výcvik telefonické krizové intervence, výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence, výcvik koučování, kurz sebevražedné jednání klienta v poradenství, kurz nenásilné komunikace a řadu dalších specializačních seminářů, workshopů a krátkodobých kurzů. Martina má dlouholeté zkušenosti z korporátního a akademického prostředí v oblasti náboru zaměstnanců a jejich rozvoje a vzdělávání, a to jak u nás, tak v zahraničí. Více jak 10 let působí jako trenér a lektor v oblasti měkkých dovedností, kde vede např. kurzy efektivní komunikace, zvládání konfliktů, vedení náročných rozhovorů, rozvoj manažerských dovedností a prezentačních dovedností.