Cena
2,090.00

Od

19. 4. 2022 - 9:00

Do

19. 4. 2022 - 15:00

Adresa

Brno   Ukázat mapu

vzdělávací seminář v Brně

s akreditací MPSV

Práce a komunikace s oběťmi domácího násilí

Vzdělávací program představí základní znaky domácího násilí a aspekty komunikace s oběťmi z psychologické perspektivy. V ucelené podobě poskytne sociálním pracovníkům komplexní schéma vedení rozhovoru, analýzy rizik, dynamiky konfliktu, procesu podpory a přechodu do bezpečného stavu skrze bezpečnostní plány a institucionální podporu. Přednosti a slabiny komunikace s oběťmi domácího násilí budou ilustrovány na kazuistikách z praxe krizové intervence. Cílem je také představení přehledu systémové péče o oběti domácího násilí v České republice a posouzení vhodného přístupu a plánování bezpečnostních, sociálních a psychologických aspektů jednotlivých přístupů.

Mezi klíčové kompetence tohoto vzdělávacího programu patří identifikace domácího násilí a osvojení základních aspektů komunikace a seznámení s principy práce s oběťmi. Účastníci se naučí vypracovat základní bezpečnostní plán a na základě individuálního posouzení také doporučit vhodné organizace pracující v oblasti podpory, intervence, terapie a právní pomoci obětem domácího násilí.

Struktura semináře:

 1. Uvedení do problematiky (Vymezení domácího násilí – právní úprava, formy, znaky, mýty, typologie, legislativní rámce a výskyt domácího násilí v ČR)
 2. Identifikace domácího násilí (Jak rozpoznat domácí násilí od konfliktní domácnosti, problematického soužití a nefunkčního vztahu? Jak rozpoznat kdo je oběť a kdo agresor?)
 3. Profil agresorů (Násilné osoby – profil pachatelů, programy pro násilné osoby)
 4. Profily osob ohrožených domácího násilí (Jednotlivé skupiny a jejich specifika, profil obětí domácího násilí, dopady domácího násilí na prožívání oběti, reakce obětí na násilí, Behaviorální aspekty, specifika a důsledky domácího násilí – typické copingové strategie, obranné mechanismy a únikové reakce , Dítě v rodině s domácím násilím (dopad domácího násilí na děti) – primární x sekundární viktimizace)
 5. Práce a komunikace s obětmi domácího násilí (Základní principy práce s osobami ohroženými domácím násilím, možnosti pomoci (intervenční centra, neziskové organizace, linky pomoci, policie), institut vykázání ze společného obydlí (podmínky použití, právní úprava), diagnostická metoda SARA D., Základy komunikace s oběťmi domácího násilí, vedení telefonického či osobního rozhovoru. )
 6. Kazuistiky z psychologické praxe a krizové intervence
 7. Představení mapy služeb

SLEVA PRO STUDENTY! Pokud studujete v jakémkoliv denním programu, můžete uplatnit slevu 200 Kč. Při platbě v košíku stačí zadat kód “STUDENT” a prokázat se potvrzením formy studia.

SLEVA PRO ORGANIZACE! Při přihlášení více než 3 osob z jedné organizace, nabízíme 10% slevu z celkové částky kurzovného. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na ibsaro@ibsaro.cz.

DŮLEŽITÉ informace ke konání kurzu:

 • Seminář se bude konat prezenčně pouze v případě, že bude možné pořádat akce do 50 osob (nařízení vlády). V opačném případě proběhne seminář online, skrz Zoom
 • Seminář bude uskutečněn při min. počtu 15 osob
 • Odesláním přihlášky účastník souhlasí s obchodními podmínkami viz. ZDE
 • Po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát o účasti. Podmínkou získání certifikátu je min. 80% účast na semináři.
 • Místo konání bude upřesněno

Pro více informací

Telefon

+420 731 579 338

Email

ibsaro@ibsaro.cz