Mgr. Tereza Bydžovská

Vystudovala jednooborovou magisterskou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Je absolventkou výcviku kompletní krizové intervence. Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického systematického výcviku a dokončuje výcvik v terapii hrou.

Několik let pracovala jako lektor primární prevence v Magdaléna o.p.s. na základních a středních školách. V minulosti pracovala s dětmi trpícími poruchami autistického spektra, sebepoškozováním a různými duševními poruchami.  Nyní se zaměřuje na práci s dětmi z dětských domovů a děti a dospívající s psychickými potížemi.

Již několik let působí v Bílém kruhu bezpečí, z.s. , kde se specializuje na psychologickou pomoc obětem násilných trestných činů a domácího násilí.

Od roku 2020 působí také jako lektor akreditovaných seminářů a přednášek pro širší veřejnost.

Kurzy:

 

Rozhovory v médiích:

 

Životopis

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – navazující magisterský program v oboru psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – bakalářský program v oboru psychologie

Další vzdělávání

 • Výcvik v metodě EMDR (pod Českým institutem pro traumatologii a EMDR)
 • Terapie hrou (probíhající vzdělávání)
 • Psychoterapeutický výcvik: Systematický výcvik v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapii dětí (probíhající vzdělávání)
 • Kurz Kompletní krizové intervence, Déčko Liberec, z. s., akreditace MŠMT, 150 hodin
 • Integrativní koučink, akreditace MŠMT, 203 hodin
 • A spousta dalších kurzů, workshopů a seminářů…

Klinické praxe:

 • Psychiatrická nemocnice Šternberk – dětské oddělení
 • Psychiatrická nemocnice Kroměříž – dětské oddělení
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení ochranné léčby
 • Psychiatrická nemocnice Šternberk – psychoterapeutické oddělení