Mgr. Markéta Manová, DiS.

Mgr. Markéta Manová, DiS.

Rodinná, párová a individuální terapeutka

Vystudovala na Univerzitě Hradec Králové obory Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika.

Od roku 2005 pracuje v přímé práci s klienty v  pomáhajících profesích.

Nyní působí jako terapeutka v adiktologické ambulanci neziskové organizace, kde se zaměřuje na cílovou skupinu osob ohrožených důsledky užívání návykových látek, patologického hráčství a osoby jim blízké. Dále působí jako rodinná terapeutka v centru rodinného poradenství v rámci organizace poskytující sociální služby. V rámci rodinné terapie a poradenství se zaměřuje na rodiny s dětmi, ve kterých se vyskytuje jakákoliv forma rizikového chování. V soukromé praxi pracuje s lidmi s nejrůznějšími problémy. Závažnost problému definuje sám klient a takto k němu také přistupuje.

 

Vzdělání:

Univerzita Hradec Králové – obor Sociální pedagogika – navazující magisterský program

Univerzita Hradec Králové – obor Sociální patologie a prevence – bakalářský program

 

Další odborné vzdělání: 

Komplexní psychoterapeutický výcvik v Integrativní rodinné terapii 

Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu – Umění terapie

Spousta krátkodobějších kurzů, seminářů a workshopů, z poslední doby například: Sandplaying – využití herního pískoviště při práci s klienty, Práce s terapeutickými kartami, Poruchy attachmentu atd.