Mgr. Veronika Švehlová Bullová

Mgr. Veronika Švehlová Bullová

Přednášející

manažerka prevence kriminality, lektorka a vedoucí projektu "Ozbrojený útočník ve škole"

Vystudovala obor Sociální pedagogika na univerzitě v Hradci Králové.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících,  několik seminářů zaměřených na poruchy chování, šikanu jako etický, psychologický a pedagogický problém, práci s dětskou a adolescenční skupinou, zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, problematice sociální práce, ústavní a ochranné výchovy, preventivně výchovné péče či psychoterapeutické praxe.

V minulosti působila jako terénní sociální pracovnice, krajská protidrogová koordinátorka a metodička sociální prevence. Nyní působí jako manažerka prevence kriminality na Krajském úřadě Jihočeského kraje a od roku 2018 také jako externí pedagog na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde se věnuje tématům „Bezpečnost školského zařízení“ a „Zásady chování při ozbrojeném útoku“.

Od roku 2016 vede v Jihočeském kraji projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ zabývající se souborem preventivních opatření a školení, která vedou ke snížení pravděpodobnost výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat, a zmírnit tak dopady možného útoku, ve kterém také lektoruje. Více informací o projektu: ZDE