Přednášející

Mgr. Andrea Bílková

lektor, teraupeut, frekventant psychoterapeutického výcviku

Mgr. Karolína Peruth

psycholog, terapeut, krizový intervent

Mgr. Veronika Švehlová Bullová

Přednášející

manažerka prevence kriminality, lektorka a vedoucí projektu "Ozbrojený útočník ve škole"

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA

etoped, psychoterapeut