akreditace MPSV - A2021/0409-SP/PC/PP/VP
Cena
2,090.00

Od

7. 12. 2021 - 9:00

Do

7. 12. 2021 - 15:00

Adresa

Brno   Ukázat mapu

vzdělávací seminář v Brně

Poruchy chování III.

s akreditací MPSV

POZOR! Podmínkou účasti na semináři “Poruchy chování III.” je  absolvovaný alespoň jeden ze seminářů “Poruchy chování I.” NEBO “Poruchy chování II.”.

Vztek, vzdor, lhavost či agrese jsou u dětí často vnímány jako poruchy chování, ale z terapeutické perspektivy, která je přenositelná i pro práci učitelů nebo sociálních pracovníků se často ukazuje, že tyto projevy spíše maskují hlubší příčiny a traumata. To, co vnímáme v dětském chování jako útočné je u nemalé části dětí spíše obrana a volání o pomoc, strach, nejistota, deprivace, úzkost či bolest. V pokračujícím semináři poruchy chování III. se zaměříme na vybrané projevy disruptivního dětského chování a jejich vztah k možným formám traumatizace. Účastníci semináře se seznámí s rozborem čtyř kazuistik dětí s poruchami chování a převažující dynamikou od vzteku přes vzdor, manipulativní tendence, narušené vztahové vzorce a agresivní projevy násilí vůči okolí nebo sobě. Pozornost ve výkladu bude věnována popisu základních projevů těchto nezvládnutých, potlačených, úzkostných, reaktivních a vznětlivých fenoménů v prožívání a chování dětí a mladistvých. Porozumění základním dynamickým vztahům lidské psychiky je důležitým předpokladem pro včasnou depistáž, vzdělávání, výchovu, institucionální nebo sociální práci s dětmi a mladistvými s poruchami chování a disharmonickým vývojem.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s vybranými fenomény emocionálního a behaviorálního profilu poruch chování a disharmonického vývoje. Ve čtyřech kazuistikách budou představeny vybrané kauzální projevy vzteku, vzdoru, manipulace a agrese. V teoretických souvislostech, popisu příčin, variabilitě projevů, přístupech, řešení a zejména na praktických příkladech bude popsána základní dynamika prožívání a chování dětí s extrémními projevy impulzivní, negativistické či násilné dynamiky.

SLEVA PRO STUDENTY! Pokud studujete v jakémkoliv denním (prezenčním) programu, můžete uplatnit slevu 200 Kč. Při platbě v košíku stačí zadat kód “STUDENT” a prokázat se potvrzením formy studia.

SLEVA PRO ORGANIZACE! Při přihlášení více než 3 osob z jedné organizace, nabízíme 10% slevu z celkové částky kurzovného. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na ibsaro@ibsaro.cz.

DŮLEŽITÉ informace ke konání kurzu:

  • Seminář se bude konat prezenčně pouze v případě, že bude možné pořádat akce do 50 osob (nařízení vlády). V opačném případě proběhne seminář online, skrz Zoom
  • Seminář bude uskutečněn při min. počtu 15 osob
  • Odesláním přihlášky účastník souhlasí s obchodními podmínkami viz. ZDE
  • Po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát o účasti. Podmínkou získání certifikátu je min. 80% účast na semináři.
  • Podmínkou účasti na semináři je absolvování semináře “Poruchy chování I. NEBO Poruchy chování II.”
  • Místo konání bude upřesněno

Pro více informací

Telefon

+420731579338

Email

ibsaro@ibsaro.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *