PhDr. Andrej Drbohlav, DBA

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA

etoped, psychoterapeut

Studoval na fakultě sociálních studií, obor Etopedie – behaviorální a emoční poruchy na Univerzitě v Hradci Králové, kde následně několik let působil i jako vyučující. Rigorózní studium absolvoval na Karlově univerzitě, kde se v rámci studia zaměřoval na koncept behaviorální predikční analýzy u sexuálních sériových vrahů. Má dokončený 5 letý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii.

Již několik let působí v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP), kde se specializuje se na behaviorální a etopedické výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD, problémovým vývojem chování a osobnosti a v oblasti poruch chování, syndromu opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy.

V rámci lektorské činnosti již od roku 2004 vzdělává odborníky, studenty i širší veřejnost v oblastech behaviorální patologie a psychopatologie se zaměřením na poruchy chování a poruchy osobnosti.

Kurzy:

Přednášky:

Vzdělávací akce:

Rozhovory v médiích