Mgr. Andrea Bílková

Mgr. Andrea Bílková

lektor, teraupeut, frekventant psychoterapeutického výcviku

Vystudovala bakalářský program v oboru Regionální rozvoj na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze, dále magisterské studium v oboru Sociální práce na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Příbrami. Na psychoterapeutické fakultě Pražské vysoké školy psychosociálních studií absolvovala tříleté studium v rámci celoživotního vzdělávání a pětiletý sebezkušenostní výcvik v daseinsanalytickém směru.

Pracovala v oblasti vzdělávání dospělých na Magistrátu hl. m. Prahy, dále jako sociální pracovnice v Dětském domově Pyšely a jako pracovní terapeutka v terapeutické komunitě Magdaléna v Mníšku pod Brdy. Pracovní zkušenosti terapeutky získala na adiktologickém oddělení následné péče pro muže v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Poskytuje individuální terapeutické poradenství.

Absolvovala kompletní kurz krizové intervence. Zkušeností s krizovou intervencí nabyla na krizové Lince bezpečí, která je zaměřena na pomoc dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, dále na lince pro seniory v organizaci Život 90 a na krizové lince Psychiatrické nemocnice Bohnice.