Lektor

Mgr. Andrea Bílková

lektor, teraupeut, frekventant psychoterapeutického výcviku

Mgr. Monika Kováčová

lektor krizové intervence, psycholog, krizový intervent, terapeut

Mgr. Karolína Peruth

psycholog, terapeut, krizový intervent

PhDr. Tereza Aulichová

lektor krizové intervence, psycholog, terapeut

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA

etoped, psychoterapeut