Mgr. Monika Kováčová

Mgr. Monika Kováčová

lektor krizové intervence, psycholog, krizový intervent, terapeut

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii akreditovaného pro zdravotnictví. Absolvovala kurz kompletní krizové intervence, motivační rozhovory, základy schematerapie, relational mindfulness training, výcvik v internetovém poradenství. Absolvuje i vícero kurzů spojených s předatestační přípravou v klinické psychologii, zaměřených na specifické diagnostické metody, psychodiagnostiku a psychopatologii.

Pracovní zkušenosti získala v organizaci Bona o.p.s. v chráněném bydlení pro lidi s psychotickým onemocněním, v Bílém kruhu bezpečí jako konzultant v poradně i na krizové lince pro oběti trestných činů a domácího násilí, v Denním sanatoriu Ondřejov a Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde aktuálně pracuje, a to na oddělení mužských závislostí, ochranných léčeb, ženského akutního příjmu a denním stacionáři pro lidi s psychotickým onemocněním a taky v psychologické ambulanci.

V průběhu studia absolvovala vícero stáží, např. v Riaps, ÚVN, Probační a mediační služba, Drop-In, Horní Palata. Kromě toho taky pracovala jako palubní průvodčí ve Smartwings.

.