Frekventant psychoterapeutického výcviku

Mgr. Monika Kováčová

lektor krizové intervence, psycholog, krizový intervent, terapeut