MUDr. Veronika Málová

MUDr. Veronika Málová

psychiatr

  • Je absolventkou oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze

  • V současnosti je zařazena do specializačního vzdělávání pro obor psychiatrie

  • Pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se věnovala zejména akutní péči. Zároveň byla členkou forenzního multidisciplinárního týmu.

  • Aktivně se účastnila reformy psychiatrické péče, a to zejména v oblasti financování akutní péče. Školila lékaře napříč ČR v klasifikačním systému DRG.

  • Téměř tři roky působila také na Klinice ambulantní psychiatrie a psychoterapie KAPPA.

  • Absolvovala Kompletní kurz krizové intervence pod záštitou organizace Déčko Liberec z.s.

  • Absolvovala Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie lektorovaný PhDr. Magdalenou Frouzovou

  • Frekventantka Psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

  • Aktuálně působí v INEPu a zaměřuje se především na diagnostiku a terapii psychotických poruch, úzkostí, poruch nálady a stresem indukovaných poruch