PhDr. Tereza Aulichová

PhDr. Tereza Aulichová

lektor krizové intervence, psycholog, terapeut

Vystudovala jednooborovou magisterskou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Je absolventkou výcviku kompletní krizové intervence a motivačních rozhovorů. Dokončuje výcvik v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku KBT. Aktuálně působí jako psycholog ve zdravotnictví v předatestační přípravě. 

Několik let pracovala jako lektor primární prevence v P-centru, spolek Olomouc na základních a středních školách. Od roku 2018 také působila jako krizový intervent pro školy v Olomouckém kraji v případě výskytu šikany na škole. V minulosti pracovala s dětmi s diagnózou ADHD a poruch chování. Dva roky působila v neziskové organizaci Nomia, z.ú. v Hradci Králové zabývající se rodinami, které postihlo domácí násilí nebo si procházeli konfliktní rozvodovou situací. Vedla terapeutické skupiny pro děti v rámci neziskové organizace Dětský průvodce rozvodem. Dva roky také působila jako telefonický krizový intervent na Lince důvěry v Olomouci. 

Od roku 2018 byla také lektorem několika vzdělávacích seminářů v rámci P-centra, spolek Olomouc, zaměřující se na práci s náročnou problematickou vyskytující se v třídních kolektivech. 

Aktuálně pracuje jako psycholog ve zdravotnictví v Pardubické nemocnici a to především na klinikách neurologie, onkologie a porodnicko-gynekologickém oddělení. Příležitostně také působí v rámci psychiatrické ambulance. 

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – rigorózní zkouška v oboru klinické psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – navazující magisterský program v oboru psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – bakalářský program v oboru psychologie

Další vzdělávání

 • Psychoterapeutický výcvik KBT
 • Předatestační příprava v oboru klinické psychologie 
 • Kurz krizové intervence
 • Motivační rozhovory 
 • Akreditovaný kurz psycholog ve zdravotnictví 
 • Primárně preventivní minimum (1.,2. a 3. úroveň)
 • Několik dalších vybraných kratších workshopů a seminářů 

Klinické praxe:

  • Psychiatrická nemocnice Šternberk – dětské oddělení
  • Psychiatrická nemocnice Kroměříž – dětské oddělení
  • Psychiatrická nemocnice Kroměříž– psychoterapeutické oddělení
  • Vojenská nemocnice Olomouc – uzavřené psychiatrické oddělení 
  • Fakultní nemocnice Olomouc – plicní
  • Fakultní nemocncie Olomouc – neurologie