Sebepoznávací víkend pro dospívající s bolavou duší

V rámci víkendového setkání se zaměříme na vnímání sebe sama v mezilidských vztazích, na rozvoj komunikačních dovedností a zvládání stresu. Víkendové setkání je vhodné pro dospívající ve věku 14-17 let, kteří chtějí pracovat sami na sobě a poznat se s novými lidmi. Nevhodné pro: dospívající s agresivními projevy chování, závislostí, závažné duševní onemocnění, akutní sebevražedné […]

Poruchy osobnosti I. Praha

Seminář představí vybrané příklady vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od raného dětství, která mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování, emocí a charakteru. Poukáže na úskalí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii. Představí jednotlivé […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *