Metody zvládání stresu a práce s energií

MPSV (A2019/0172-SP/PC/PP/VP)

DOBA TRVÁNÍ:
6 hodin
       

LEKTOŘI:

Program je zaměřený na osvojení si účinných způsobů zvládání stresových situací, efektivní odpočinek, prevenci syndromu vyhoření a účinnou organizaci vlastní práce. Seznámením a nácvikem několika relaxačních a meditačních technik se účastníci naučí, jak pracovat se svojí myslí, tělem a lépe zvládat stresové situace jak v interakci s klienty, tak v pracovním přetížení.