Agresivní jedinec I.

MPSV A2019/0158-SP/PC/PP/VP

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

KURZ JE AKREDITOVÁN U MPSV

V rámci semináře budou představeny vybrané příklady bio-psycho-sociální etiologie agrese, s profilem aktivního a reaktivního agresora, s explozivní vs. implozivní dynamikou zvládání vzteku, s kauzalitou a komorbiditou Intermitentní explozivní poruchy a s amokovým syndromem. Zaměříme se na analýzu rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinovou dynamiku vs. individuální přístup zejména ve vztahu k školnímu prostředí. Podstatou predikčních mechanismů je porozumění nejen individuální behaviorální patologii, ale také postavení, funkce a role jednotlivce v dynamice kolektivu za účelem předcházení solitérních i dlouhodobých konfliktů, tvorby frakcí agresorů a opakované viktimizace slabých článků komunity.

 

Cílem vzdělávacího programu je představení základních metod depistáže, analýzy rizik a obecné predikce dalšího vývoje subtypů agresivních jedinců. Porozumění obecným mechanismům sociální dynamiky, rozdělení rolí a tvorby valenčního diagramu komunity s ohledem na individuální patologii a prognózu behaviorální strategie a vzniku konfliktů. Seznámení s běžnou vztahovou konstelací rodin, které utváří osobnost agresora a ovlivňují individuální behaviorální strategii.