Kurzy

Manipulace a agrese u klientů sociálních služeb

Sociální práce se svým charakterem řadí k pomáhajícím profesím. Navzdory tomu se sociální pracovníci setkávají u svých klientů s celou řadou manipulativních tendencí, mnohdy spojených s rozličnými formami agresivních projevů. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními podobami behaviorálních schémat manipulativního a agresivního jednání klientů sociálních služeb a naučí se principům profesionálního jednání v takto náročných […]

Poruchy chování III.

akreditace MPSV A2021/0409-SP/PC/PP/VP