Agresivní jedinec II.

MPSV A2019/0159-SP/PC/PP/VP

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

KURZ JE AKREDITOVÁN U MPSV 

V rámci semináře navážeme na seminář Agresivní jedinec I. a představíme jednotlivé profily agresivní osobnosti, spouštěcích mechanismů, výběru oběti, sociální dynamiky zcela převážně agresivní skupiny (například v resocializačních ústavech) a neagresivní skupiny s individuálními či sdruženými agresory (například ve škole). Zaměříme se na základní aspekty analýzy rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinové dynamiky vs. individuálního přístupu zejména ve vztahu k ústavnímu zařízení.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s vývojovými subtypy agresivní polymorfní patologie chování a osobnosti, se specifickými přístupy k impulzivně agresivním jedincům aktivního a reaktivního typu. Účastníci se seznámí s obecnou behaviorální analýzou rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinovou dynamikou vs. Individuálním přístupem zejména ve vztahu k ústavnímu zařízení. Porozumění mapování sociální dynamiky a interakce jednotlivých článků komunity.