Komunikace v psychicky náročných situacích I.

MPSV (A2019/1213-SP/PC/PP/VP) MŠMT

DOBA TRVÁNÍ:
6 hodin
       

LEKTOŘI:

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se setkávají s lidmi v nelehkých životních situacích. Často se stává, že jsou svědky toho, když se někdo dozví velmi závažnou negativní zprávu nebo se sekají s člověk v akutní krizi, který je pod silným vlivem emocí. V takové chvíli mnoho lidí přemýšlí, jak dotyčnému pomoci, zda je lepší na klienta mluvit nebo ho raději nechat o samotě, co může situaci ještě zhoršit a co naopak může pomoci. Kurz komunikace v psychicky náročných situacích je zaměřen na uvedení sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách do problematiky krizové intervence a poskytnutí vhodných komunikačních prostředků v krizové situaci s cílem pomoci klientovi v akutní psychické krizi. Část kurzu je věnována nácviku modelových situací, které jsou podstatné pro osvojení a zautomatizování základů krizové intervence.