Cena
0.00
Vyprodáno

Od

27. 2. 2023

Do

20. 6. 2023

Adresa

Node5, Radlická 180/50, 150 00 Praha 5-Smíchov   Ukázat mapu

Kurz je určen pro školní psychology a psycholožky, pro psychology a psycholožky pracující v pedagogicko-psychologických poradnách a dalších školských pracovištích. Účastník musí splňovat podmínku, že profesně působí v Praze.

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN.

Cílem kurzu bude hlubší orientace zúčastněných v tematice krizové intervence. Kurz bude zaměřen na přímou práci s klientelou (žactvem, rodiči, vyučujícími).

Obsah kurzu:

 • teorie krize
 • kontext práce s krizí a krizové intervence (vyhodnocení, specifika, základní rámec)
 • situační krize
 • krize v kontextu psychopatologie
 • specifické situace při práci s krizí a nástroje pro jejich zvládání
 • trauma (PTSP)
 • akutní stresová porucha
 • komunikačně náročný klient
 • vypjaté/intenzivní emoce (agrese, pláč, atd.)
 • krize spojené s problematikou závislostí
 • sebepoškozování a sebevražedné myšlenky
 • etika práce krizového interventa
 • praxe a integrace – nácvik dovedností
 • krizová intervence v období online spolupráce

Termíny setkání:

27.2. – 28.2.2023

20.3. – 21.3.2023

3.4. – 4.4.2023

24.4. – 25.4.2023

19.6 – 20.6.2023

Časový harmonogram: 8.30 – 16.00

Místo setkání: Node5, Radlická 180/50, 150 00 Praha 5-Smíchov

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v uvedeném časovém schématu a na změnu termínu z vážných provozních důvodů.

Konkrétními kompetencemi bude:

 • Účastník zná základy teorie krize a krizové intervence.
 • Účastník pozná krizový stav a ovládá základní způsoby provázení člověka krizovou situací – zklidnění situace a vytvoření podmínek pro vedení konstruktivního rozhovoru, naslouchání potřebám klienta, zmapování jeho aktuálních zdrojů a možností při překonávání krizových momentů, posilování klientových kompetencí pro zvládání každodenních obtíží.
 • Účastník má přehled o specifických situacích krizové práce a nástrojích pro jejich zvládání a získané dovednosti umí v případě potřeby používat při práci s klientelou.
 • Účastník dokáže vést užitečný rozhovor s klienty jejich rodinami a širší vztahovou sítí.
 • Účastník lépe schopen při práci s klienty reflektovat vlastní hranice, pečovat o sebe a posilovat tím vlastní profesionalitu i předcházet vyhoření.

Další informace
Maximální počet účastníků: 20

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 18

Školení financováno z projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Akce je realizována v rámci projektu „OPVVV reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, který je
spolufinancován Evropskou unií. Pii, MHMP a IBSARO s.r.o. zpracovávají osobní údaje v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb. a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

 

 

Pro více informací

Telefon

+420731579338

Email

ibsaro@ibsaro.cz

Vyprodano

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *