Mgr. Michal Klapal

Mgr. Michal Klapal

Lektor

speciální pedagog, terapeut

Vystudoval obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, kde pak několik let působil i jako vyučující předmětu Etopedie. Aktuálně dokončuje doktorské studium v oboru Filozofie – Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově.

V rámci dalšího vzdělávání absolvoval roční kurz etické výchovy, absolvoval několik seminářů zaměřených na poruchy chování, šikanu jako etický, psychologický a pedagogický problém, práci s dětskou a adolescenční skupinou, zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, problematice sociální práce, ústavní a ochranné výchovy, preventivně výchovné péče či psychoterapeutické praxe.

Ukončil výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu a Umění pomáhat. Je certifikovaným krizovým interventem.

V minulosti pracoval jako etoped v dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové, kde působil několik let i jako vedoucí Střediska výchovné péče. Více jak 7 let působil i v neziskové organizaci Prostor jako sociální pracovník. Aktuálně působí jako školní speciální pedagog – etoped na Biskupském gymnázium a Základní škole Jana Pavla II., a zároveň jako terapeut v manželské a rodinné poradně centra sociální pomoci a služby.

Lektorské a konzultační činnosti se věnuje již od roku 2010.

Kurzy:

Akce