Mgr. Michal Klapal

Mgr. Michal Klapal

etoped, terapeut

Vystudoval Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde dosud externě vyučuje psychopatologii a etopedii. Pod vedením prof. Jana Sokola se věnoval oboru Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy – studium nedokončil.

V rámci dalšího vzdělávání absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona (www.hermesgroup.cz), ukončil výcvikové kurzy krizové a telefonické krizové intervence, absolvoval řadu specializačních seminářů, workshopů a krátkodobých kurzů v oblasti sociální práce, ústavní a ochranné výchovy, preventivně výchovné péče či psychoterapeutické praxe. Aktuálně je frekventantem výcviku v dialogické praxi (www.moznostidialogu.cz).

Vedle problematiky behaviorální patologie se na pomezí pedagogiky, psychologie a etiky věnuje otázkám rozvoje charakteru (www.cerc.cz).

Své profesní zkušenosti získával na příklad při práci s dětmi a mladými lidmi v neziskové organizaci PROSTOR PRO (www.prostorpro.cz). V minulosti pracoval také jako etoped v Dětském diagnostickém ústavu, kde působil několik let jako vedoucí Střediska výchovné péče. Aktuálně působí jako školní etoped na Biskupském gymnázium a církevní základní škole (www.bisgymbb.cz) a zároveň jako terapeut v Manželské a rodinné poradně v Hradci Králové.

Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2010. 

Kurzy: