Mgr. Karolína Peruth

Mgr. Karolína Peruth

psycholog, terapeut, krizový intervent

Mgr. Karolína Peruth Psycholožka, terapeutka ve výcviku, krizová interventka

Karolína je psycholožka, krizová interventka a frekventantka psychoterapeutického výcviku mezinárodního institutu KBT Odyssea, kde se dále vzdělává pro výkon psychoterapeutické práce. Pracovní zkušenosti získala z různých oblastí psychologické a krizově intervenční práce s dospělými i dětmi, např. z krizového centra, krizové linky i terapeutické práce.

Aktuálně působí v soukromé praxi (www.jeoknebytok.cz), přičemž při práci s klienty v rámci svých služeb uplatňuje zejména kognitivně-behaviorální terapeutické metody. Témata práce s klienty jsou například úzkosti, stres, panické ataky, deprese, vztahy, výchova, OCD, fobie, sebevědomí, psychohygiena a psychika vs. somatické chronické onemocnění. Další aktuální významnou část pracovního působení uplatňuje v pozici psychologa ve zdravotnictví ve Fakultní Thomayerově nemocnici, kde absolvuje specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie a s tím spojeného pracovního obsahu pod vedením odborného garanta včetně psychologických vyšetření či konziliární činnosti. Karolína se v rámci pracovních pozic specializuje na poskytování psychologického poradenství, terapeutické péče jakožto frekventantka výcviku a krizové intervence.

Ve volném čase se učí strategiím pozitivního využití sociálních sítí a aplikuje je při edukaci o duševním zdraví a destigmatizaci využívání psychologických služeb a lidí s duševním onemocněním.

Působení v médiích: