Žák s problémovým chováním z pohledu speciálního pedagoga

MŠMT MSMT- 8015/2019-3-291

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

V běžném systému vzdělávání působí nejčastěji vedle školních psychologů také speciální pedagogové. Výkon etopedické profese (jakožto subdisciplíny speciální pedagogiky) je v převážné míře spojen s odbornou činností v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Problémové chování žáků ve školách je pak v návaznosti na práci výchovného poradce a metodika prevence předmětem zájmu speciálního pedagoga etopeda.

Vzdělávací akce je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, kteří vykonávají funkce speciálního pedagoga, školního psychologa, asistenta pedagoga,  výchovného poradce či metodika prevence (např. v rámci činnosti školského poradenského pracoviště) a podílejí se na péči o žáky skrze poskytování podpůrných, poradenských a preventivních služeb žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Účastníci kurzu se seznámí s různými koncepty porozumění výchovným problémům žáků. Jednotlivé projevy problémového chování jsou kontextualizovány skrze fokus individuální vývojové linie, sociálních a situačních faktorů. Obsah sdělení je zaměřen na možnosti vhodného posouzení problémového chování a efektivní intervenci pedagogických pracovníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *