Akreditovaný seminář MPSV

Kompletní krizová intervence – Hradec Králové

Výcvik komplexní krizové intervence připravuje účastníka nejen v pomáhajících profesích na využití krizové intervence v situacích, kdy je jí třeba, a to, jak tváří v tvář, tak po telefonu. V rámci výcviku jsou účastníci připraveni na její užití v nejrůznějších obtížných situacích a s různými typy klientů – např. klient s depresemi, se sebevražednými sklony, […]

By tereza |
DETAIL

Kompletní krizová intervence – Praha

Výcvik komplexní krizové intervence připravuje účastníka nejen v pomáhajících profesích na využití krizové intervence v situacích, kdy je jí třeba, a to, jak tváří v tvář, tak po telefonu. V rámci výcviku jsou účastníci připraveni na její užití v nejrůznějších obtížných situacích a s různými typy klientů – např. klient s depresemi, se sebevražednými sklony, […]

By tereza |
DETAIL
Dub
28

Komunikace v psychicky náročných situacích I. + II. (dvoudenní seminář 28. – 29.4)

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se setkávají s lidmi v nelehkých životních situacích. Často se stává, že jsou svědky toho, když se někdo dozví velmi závažnou negativní zprávu nebo se sekají s člověk v akutní krizi, který je pod silným vlivem emocí. V takové chvíli mnoho lidí přemýšlí, jak dotyčnému pomoci, zda je […]

By tereza |
DETAIL
Bře
23

Agresivní jedinec I. BRNO

V rámci semináře budou představeny vybrané příklady bio-psycho-sociální etiologie agrese, s profilem aktivního a reaktivního agresora, s explozivní vs. implozivní dynamikou zvládání vzteku, s kauzalitou a komorbiditou Intermitentní explozivní poruchy a s amokovým syndromem. Zaměříme se na analýzu rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinovou dynamiku vs. individuální přístup zejména ve vztahu k školnímu prostředí. Podstatou predikčních mechanismů je porozumění nejen […]

By tereza |
DETAIL
Pro
15

Poruchy chování III. PRAHA

akreditace MPSV – A2021/0409-SP/PC/PP/VP

By tereza |
DETAIL
Pro
07

Poruchy chování III. BRNO

akreditace MPSV – A2021/0409-SP/PC/PP/VP

By tereza |
DETAIL
Led
27

Poruchy chování III. Hradec Králové

vzdělávací seminář v Hradci Králové Poruchy chování III. s akreditací MPSV a MŠMT POZOR! Podmínkou účasti na semináři “Poruchy chování III.” je  absolvovaný alespoň jeden ze seminářů “Poruchy chování I.” NEBO “Poruchy chování II.”. Vztek, vzdor, lhavost či agrese jsou u dětí často vnímány jako poruchy chování, ale z terapeutické perspektivy, která je přenositelná i […]

By tereza |
DETAIL
Říj
07

Práce a komunikace s oběťmi domácího násilí – PRAHA

vzdělávací seminář v Praze s akreditací MPSV Práce a komunikace s oběťmi domácího násilí Vzdělávací program představí základní znaky domácího násilí a aspekty komunikace s oběťmi z psychologické perspektivy. V ucelené podobě poskytne sociálním pracovníkům komplexní schéma vedení rozhovoru, analýzy rizik, dynamiky konfliktu, procesu podpory a přechodu do bezpečného stavu skrze bezpečnostní plány a institucionální […]

By admin |
DETAIL