Komunikace v psychicky náročných situacích II.

Akreditace MPSV (A2019/1214-SP/PC/PP/VP)

DOBA TRVÁNÍ:
6 hodin
       

LEKTOŘI:

„Kurz komunikace v psychicky náročných situacích II.“ navazuje na úvodní poznatky z kurzu „Komunikace v psychicky náročných situacích I.“ Druhá část kurzu se zaměřuje na specifické oblasti práce s lidmi v akutní psychické krizi, na práci s vlastními emocemi během práce s lidmi v náročných situacích a v neposlední řadě na psychohygienické postupy pracovníků, které by měly být nezbytnou součástí práce v pomáhajících profesích. Polovina kurzu je věnována praktickému nácviku, který je nápomocný při osvojování komunikačních prostředků a zásad krizové intervence, stejně tak jako metody zpětné vazby, které účastníkům pomohou rozvíjet jejich komunikační schopnosti s klienty.