Psychosociální potřeby neformálních pečujících v domácím prostředí

akreditace MPSV - A2021/0852-SP/PC/PP

       

LEKTOŘI:

Vzdělávací akce představuje úvod do problematiky neformální péče v domácím prostředí. Demografické analýzy potvrzují, že v naší společnosti dlouhodobě přibývá osob, které vyžadují soustavnou péči a podporu blízkých, často rodinných příslušníků. Zároveň je z odborné perspektivy jednou ze slabin sociálního systému absence rozvinuté podpory pečujícím osobám. Málo pečujeme o pečovatele. Téma podpůrného vzdělávání o této problematice vnáší vhled do psychosociálních souvislostí nejen sociálním pracovníkům a odborníkům v pomáhajících profesích, ale také samotným pečovatelům v systému neformální péče. Kromě teoretických východisek tohoto specifického a velmi důležitého formátu péče si posluchači osvojí také praktické postupy vedení rozhovorů, krizové intervence a metody přístupu k vybraným situacím a klientům v neformální péči.

Účastník kurzu se seznámí s úlohami a potřebami pečujících osob v neformální péčí, porozumí tomu, kdo jsou samotní pečující, jaká je jejich úloha a potřeby, seznámí se s možnostmi služeb, které lze těmto pečujícím nabídnout a pomoci jim. Osvojí si základní principy komunikace a techniky tak, že je bude schopen praktikovat plynule ve svém pracovním životě. V poslední řadě se seznámí se skutečnými příběhy osob, které si touto zkušeností prochází nebo již prošli.

Témata semináře:

  • Úvod do problematiky neformální péče-vymezení, motivace pečujících, práce a její rozsah, porovnání neformální péče u nás a ve světe
  • Dopady a potřeby neformálních pečujících, představení možných psychických dopadů neformální péče, přiblížení potřeby pečujících na základě výzkumů
  • Podpůrné služby pro pečující příspěvky, ochrana seniorů proti zneužívání, úpravy bytu, kompenzační pomůcky a sociální služby
  • Základní principy komunikace s pečujícím, Jak mohu pomoc já sám
  • Metody a techniky, které pomáhají nejen pečujícím, představení technik nejen pro neformální pečovatele, ale též pro pracovníky v sociálních službách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *