Práce a komunikace s oběťmi domácího násilí

Akreditace MPSV a MŠMT MPSV-2020/103737 MSMT-27320/2021-5

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

KURZ JE AKREDITOVÁN U MPSV A MŠMT

Vzdělávací program představí základní znaky domácího násilí a aspekty komunikace s oběťmi z psychologické perspektivy. V ucelené podobě poskytne sociálním pracovníkům komplexní schéma vedení rozhovoru, analýzy rizik, dynamiky konfliktu, procesu podpory a přechodu do bezpečného stavu skrze bezpečnostní plány a institucionální podporu. Přednosti a slabiny komunikace s oběťmi domácího násilí budou ilustrovány na kazuistikách z praxe krizové intervence. Cílem je také představení přehledu systémové péče o oběti domácího násilí v České republice a posouzení vhodného přístupu a plánování bezpečnostních, sociálních a psychologických aspektů jednotlivých přístupů.

Mezi klíčové kompetence tohoto vzdělávacího programu patří identifikace domácího násilí a osvojení základních aspektů komunikace a seznámení s principy práce s oběťmi. Účastníci se naučí vypracovat základní bezpečnostní plán a na základě individuálního posouzení také doporučit vhodné organizace pracující v oblasti podpory, intervence, terapie a právní pomoci obětem domácího násilí.

Struktura semináře:

  1. Uvedení do problematiky (Vymezení domácího násilí – právní úprava, formy, znaky, mýty, typologie, legislativní rámce a výskyt domácího násilí v ČR)
  2. Identifikace domácího násilí (Jak rozpoznat domácí násilí od konfliktní domácnosti, problematického soužití a nefunkčního vztahu? Jak rozpoznat kdo je oběť a kdo agresor?)
  3. Profil agresorů (Násilné osoby – profil pachatelů, programy pro násilné osoby)
  4. Profily osob ohrožených domácího násilí (Jednotlivé skupiny a jejich specifika, profil obětí domácího násilí, dopady domácího násilí na prožívání oběti, reakce obětí na násilí, Behaviorální aspekty, specifika a důsledky domácího násilí – typické copingové strategie, obranné mechanismy a únikové reakce , Dítě v rodině s domácím násilím (dopad domácího násilí na děti) – primární x sekundární viktimizace)
  5. Práce a komunikace s obětmi domácího násilí (Základní principy práce s osobami ohroženými domácím násilím, možnosti pomoci (intervenční centra, neziskové organizace, linky pomoci, policie), institut vykázání ze společného obydlí (podmínky použití, právní úprava), diagnostická metoda SARA D., Základy komunikace s oběťmi domácího násilí, vedení telefonického či osobního rozhovoru. )
  6. Kazuistiky z psychologické praxe a krizové intervence
  7. Představení mapy služeb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *