Manipulace a agrese u klientů sociálních služeb

MPSV-2019/157854

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

KURZ JE AKREDITOVÁN U MPSV 

Sociální práce se svým charakterem řadí k pomáhajícím profesím. Navzdory tomu se sociální pracovníci setkávají u svých klientů s celou řadou manipulativních tendencí, mnohdy spojených s rozličnými formami agresivních projevů. Účastníci kurzu se seznámí s konkrétními podobami behaviorálních schémat manipulativního a agresivního jednání klientů sociálních služeb a naučí se principům profesionálního jednání v takto náročných situacích. Téma kurzu je vymezeno na jedné straně systémovými opatřeními institucí, na straně druhé je kurz zaměřen na posílení dovedností jednotlivých pracovníků v otázce správného posouzení komunikačních situací s klienty a volby adekvátní komunikační strategie. Účastníci budou mít prostor pro řešení vlastních kasuistik a konkrétních zkušeností s manipulujícími a agresivně jednajícími klienty s přesahem na hledání ideální reakce a její nácvik.

Účastník získá přehled o podobách manipulativního a agresivního jednání, se kterým se může setkat u klientů v kontextu poskytování sociálních služeb. Naučí se identifikovat a rozlišovat jednotlivé formy manipulace a rozpoznat signály často latentně přítomné agrese u klientů. Účastníci se seznámí se základními aspekty vedení rozhovoru s klienty s manipulativními sklony a impulzivním chováním. Dílčí část kurzu bude opřena o sebereflexi vlastních silných a slabých stránek účastníků ve vybraných příkladech agresivního jednání a manipulace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *