Poruchy chování II.

MPSV A2019/0163-SP/PC/PP/VP

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

Všechny vypsané termíny vzdělávacího semináře naleznete ZDE

Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také forem náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let. Seminář navazuje na první část (Poruchy chování I.), která je podmínkou pro absolvování tohoto semináře a dále rozvíjí vývojovou trajektorii poruch chování v dětském věku a u mladistvých s propagací a přesahem v oblasti delikvence. Představuje institucionální řešení resocializační péče, základní terapeutické možnosti a možnou progresi patologie. Mezi klíčová témata patří široká skupina poruch chování, Intermitentní explozivní porucha a symptomy poruch osobnosti a charakteru.

 Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s popisem vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také formami náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let. Seznámení s institucionálním řešením resocializační péče, základními terapeutickými možnostmi a možnou progresi patologie.