Poruchy osobnosti I.

MPSV (A2019/0166-SP/PC/PP/VP)

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

Seminář představí vybrané příklady vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od raného dětství, která mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování, emocí a charakteru. Poukáže na úskalí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii. Představí jednotlivé formy poruch osobnosti v příkladech.

 

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s vývojovou linii behaviorální patologie od raného dětství, která mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování, emocí a charakteru.

Přihlásit se

Mám zájem