Poruchy osobnosti II.

MPSV (A2019/0168-SP/PC/PP/VP)

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

KURZ JE AKREDITOVÁN U MPSV

Seminář navazuje na seminář Poruchy osobnosti I.  Představí vybrané příklady vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od raného dětství, která mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování, emocí a charakteru. Poukáže na úskalí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii. Zaměří se na základní aspekty diagnostického procesu, terapie a komunikace s jedinci se specifickými poruchami ze spektra hraničního, narcistního a paranoidního.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s vývojovou linii behaviorální patologie od raného dětství, která mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování, emocí a charakteru. Poukáže na úskalí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii.

Přihlásit se

Mám zájem