Poruchy chování III.

DOBA TRVÁNÍ:
5 hodin
       

LEKTOŘI:

PhDr. Andrej Drbohlav
Lektor, CEO
Účastníci semináře se seznámí s rozborem čtyř kazuistik dětí s poruchami chování a převažující dynamikou od vzteku přes vzdor, manipulativní tendence, narušené vztahové vzorce a agresivní projevy násilí vůči okolí nebo sobě. Pozornost ve výkladu bude věnována popisu základních projevů těchto nezvládnutých, potlačených, úzkostných, reaktivních a vznětlivých fenoménů v prožívání a chování dětí a mladistvých. Porozumění základním dynamickým vztahům lidské psychiky je důležitým předpokladem pro včasnou depistáž, vzdělávání, výchovu, institucionální nebo sociální práci s dětmi a mladistvými s poruchami chování a disharmonickým vývojem.
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s vybranými fenomény emocionálního a behaviorálního profilu poruch chování a disharmonického vývoje. Ve čtyřech kazuistikách budou představeny vybrané kauzální projevy vzteku, vzdoru, manipulace a agrese. V teoretických souvislostech, popisu příčin, variabilitě projevů, přístupech, řešení a zejména na praktických příkladech bude popsána základní dynamika prožívání a chování dětí s extrémními projevy impulzivní, negativistické či násilné dynamiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *